Гражданска отговорност

Застраховката покрива отговорността за причинените на трети лица имуществени и неимуществени вреди. Застрахована е отговорността на водача, когато той виновно нарани хора, както и ако повреди или унищожи друго МПС и/или имущество.

Автокаско

Застраховката „Автокаско” Ви обезщетява при увреждане, кражба или пълно унищожение на Вашия автомобил. Ако станете участник в пътно-транспортно произшествие, автомобилът Ви е обект на посегателство от страна на трети лица, ако някой или Вие самия причините вреда на колата, ще Ви бъдат спестени бъдещите разходи за сервизни и други услуги.